2.11. 2019

Numerologie pro každého

V dnešní době už numerologie není žádnou velkou neznámou. Podobně jako astrologie toho o nás hodně vypoví na základě našeho data narození, což vysvětluje, proč jsou tyto dva směry často dost propojené. Avšak místo postavení planet zkoumá samotná čísla, z nichž je datum narození složené, a zejména pak jejich součet.

Numerologie pro každého

Každé číslo má totiž svou vlastní vibraci, která naší osobnosti propůjčuje určité vlastnosti a postoje nebo definuje, jak se bude odvíjet následující den, měsíc či rok. Nicméně naprostým základem numerologie, o kterém se budeme bavit dnes, je naše životní číslo.

Jak vypočítat životní číslo?

Výpočet životního čísla si vysvětlíme na příkladu. Řekněme, že jste se narodili 21. listopadu 1984. Začněte tím, že sečtete každé jedno číslo vašeho data narození, tedy v našem případě:

2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 4 = 27

Poté sčítejte jednotlivé číslice tak dlouho, dokud vám nevyjde jednociferné číslo - v našem případě se životní číslo rovná devíti (2 + 7 = 9). Výjimkou je číslo jedenáct, které je jediným dvojciferným číslem, které má svou vlastní vibraci. Teď už ale k samotným definicím.

1 - Lidé s tímto životním číslem bývají nezávislí, energičtí a také velmi zvídaví. Svých úspěchů obvykle dosáhnou bez pomoci ostatních, a tak často bývají rozenými vůdci, a to nejen v kariéře, ale i ve vztazích, kde vyžadují neustálý obdiv.

2 - Osoby narozené s životním číslem 2 disponují silnou intuicí a chápavostí pro ostatní. Jejich povaha je skromná a citlivá, v těžkých chvílích však může přerůst i v náladovost a nerozhodnost. Tito lidé v životě hledají oporu, jelikož se obávají samoty.

3 - Zrozenci s číslem 3 jsou od přírody velice kreativní a inteligentní. Veškeré dění vnímají skrze svou fantazii, a tak mnohdy zaujímají poměrně kritický postoj ke svým blízkým. Přesto je pro ně kontakt s ostatními naprosto nezbytný, avšak pouze v případě, že neupadnou do stereotypu.

4 - Kdo má životní číslo 4, ten je většinou velmi pracovitý, vytrvalý a silný. Tito jedinci nemívají problém s úkoly, které vyžadují logické myšlení. Na druhou stranu však mohou postrádat sebedůvěru, a tak potřebují neustálé pochvaly a ujišťování o jejich silných stránkách.

5 - Pětky přímo nenávidí omezení a jakákoliv pravidla. Mají totiž dobrodružnou povahu, a tak je za všech okolností přitahuje cestování a svoboda. Ve vztahu to s nimi není jednoduché, jelikož jsou velmi impulzivní, nervózní a netrpěliví.

6 - Povaha jedinců s životním číslem 6 obvykle bývá citlivá a romantická. Cítí se šťastní, když sklízejí lásku svého partnera a rodiny. Pokud se jim náklonnosti nedostává, snadno upadají do depresí nebo dokonce onemocní.

7 - Lidi narozené s číslem sedm po celý život provází léčitelské sklony. Jejich přirozeností je pomáhat druhým, k čemuž jim dopomáhá jejich obrovský soucit a pochopení. Skoro vždy hledají nové a neotřelé cesty, jak řešit problémy.

8 - Nositelé životního čísla 8 jsou obdařeni silnými organizačními a vůdčími schopnostmi. Jedná se o materialisty, kteří v životě potřebují rovnováhu, a to jak zvenčí, tak i ve své mysli. Často mívají sklony k závislostem.

9 - Zrozenci s číslem 9 působí velice přátelsky a moudře. Často až do takové míry, že přebírají odpovědnost za cizí problémy a situace, což by mohlo potlačit jejich potenciál. Materiálno pro ně není důležité, spíše věnují pozornost lásce.

11 - Toto číslo se v numerologii považuje za mistrovské. Osoby v něm narozené mají na výběr, zda půjdou klidnou cestou dvojky nebo strastiplnou cestou jedenáctky. Obvykle bývají obdařeni mimořádnou genialitou, kvůli které se však často cítí dost osamoceně. Také trpí častými změnami nálad a jsou přitahováni nadpřirozenem, takže působí velmi tajemně.