Neptun v Raku

Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

Rak: Vládcem tohoto vodního znamení je měsíc. Jeho  zrozenci jsou velmi citově založe...

Umístění Neptunu v Raku rozhodně nemůžeme zařadit mezi pozitivní postavení. Přínáší s sebou totiž jistá rizika. Takoví jedinci bývají například náchylnější k psychickým problémům, ale i alkoholismu. Jste zpravidla velmi vnímaví vůči okolí, uznáváte tradice a rodinné hodnoty a právě v rodině se cítíte bezpečně a sami sebou. Pokud takové zázemí nemáte, jen těžko můžete dosáhnout osvícení.


Toto období pro vás bude nejspíše velmi neklidné, hlavně co se vaší psychické odolnosti týče. Jako citově založeným jedincům vám nejlépe bude ve společnosti druhých, například v kruhu rodinném. Jednak se zde budete cítít bezpečně a jednak nebudete muset trávit čas o samotě se svými myšlenkamy. Skrze harmonické prostředí a jisté poslání (například výchovy potomků) budete v tomto období schopni dosáhnout osvícení.