Neptun v Panně

Neptun: je často symbolem opuštění vlastního ega, dokonce problémy s identitou; člověk je pod jeho vlivem velmi citlivý a ohleduplný k ostatním

Panna: Zrozencům ve znamení Panny vládne planeta Merkur, tudíž se jedná o kritické a ro...

Hlavním signifikátorem umístění Neptunu v Panně může být krize. Pod tlakem ostatních, například rodiny nebo obecně společnosti, opouštíte své zažité pozice a riskujete příliš mnoho.  Pozitívní způsob, jak toto umístění na lidi působí, se rozhodně projeví ve smyslu pro čistotu a pořádek. V extrémních případech se však u vás může objevovat i narcismus.


V tomto období můžete pociťovat jakousi schopnost předvídat budoucí události, i když si toho možná nebudete vědomi. Každopádně to může způsobit, že budete citlivější a uzavřenější než obvykle. Osvícení a osvobození budete schopni dosáhnout například skrze tvůrčí činnosti, při které ulehčíte svým myšlenkám. Toto období bude velmi přínosné pro umělce.