1.5. 2016

Historie astrologie

Starověký Babylon - místo, kde to všechno začalo

Historie astrologie

Astrologie je s námi již po tisíce let. Pokud chceme vysledovat její kořeny, musíme se vrátit do starověkého Babylonu. Zde byla astrologie praktikována kněžími, ve snaze předpovědět vůli bohů. Od Babyloňanů byla astrologie přejata Řeky. Věřili hvězdám a věštcům, že umí předpovídat budoucnost. V Indii se také v této době věnovali zkoumání astrologie, cca mezi 5000 a 3000 před naším letopočtem. Podařilo se jim vyvinout některé ze znaků, které používáme do dnes.

Egypt a Čína

Byli to Egypťané, kteří jako první pomocí astrologie předpovídali charakter osoby na základě jejího data narození - podle objevů v Egyptě datovaným až 4 300 let před Kristem. Číňané také vyvinuli vlastní systém astrologie, a to kolem 2800 před naším letopočtem. Tento vývoj byl však velmi odlišný, než v západní astrologii (více v článku Čínský horoskop).

V tomto časovém období se astrologie stala důležitou součástí kultury mnoha starověkých národů. Například římský vládce Augustus nechal vyrábět mince zdobené svým znamením zvěrokruhu -  Kozorohem.

Střední východ

Arabové a Peršané následovali řecké učení v astrologii, stejně jako i v jiných vědách, jako je matematika a medicína, ačkoli mnoho z perských a muslimských astronomů odmítli astrologii z vědeckých a náboženských důvodů.

Úpadek a návrat astrologie

Astrologie začala upadat v popularitě po pádu Říma. Křesťanství hlásalo, že to bylo dílo ďábla. A jak církev rostla u moci, navázali a pokračovali v praxi astrologie pro své vlastní účely. Pak v době, kdy renesance byla v plném proudu, astrologie znovu získávala přízeň. V průběhu 17. století, kdy započalo období Osvícenství, astrologie začala být zmiňována spolu s vědeckými úspěchy, a vůbec poprvé se oddělily dvě různé vědní disciplíny: astrologie a astronomie.

Astrologie v současnosti

Astrologie zůstávala tiše v pozadí, dokud nedošlo na počátku 20. století k oživení zájmu v ni. V průběhu minulého století, se astrologie stala populární skrze několik astrologických časopisů a knih. Dnes není překvapující ani zjištění, že mezinárodní vůdce konzultuje své kroky s hvězdami. Zatímco někteří stále odmítají věřit ve předpovědi a horoskopy, právě tolik lidí je bere velmi vážně.