15.4. 2021

Čarodějnice

Výraz “čarodějnice” označuje někoho, kdo praktikuje sociálně zakázané formy magie. Čarodějnictví jako takové nemá žádnou konkrétní definici, obecně je však považováno za součást magie. To jak je čarodějnictví chápáno závisí na kultuře a v průběhu času se názory měnily, některé společnosti čarodějnici vnímají jako někoho, jehož nadpřirozená síla je vrozená, jiné naopak tvrdí, že jde o svobodnou volbu obyčejného člověka učit se praktikovat magii. 

Čarodějnice

Jak víme z historie, čarodějnictví je spojováno hlavně s ženským pohlavím a to zejména v negativním smyslu. Někdy, stejně jako v křesťanské tradici, se předpokládá, že moc čarodějnicím dodává zlý duch se kterým mají “smlouvu”, v ostatních případech se má za to, že její moc pramení z ní samé a žádný externí zdroj není třeba. 

Čarodějnictví vysvětluje problém, který nastává, když se člověk snaží pochopit, proč jej postihlo neštěstí a jiného ne. Proč se jednomu v práci daří a je úspěšný a jiný se marně snaží, ale stále ho trápí bída. Tuto nerovnost lidé rádi dávají za vinu někomu jinému. Čarodějka je v tomto pojetí někdo, kdo chce sobecky víc, než si zdánlivě zaslouží a její touhy jsou považovány za přehnané. Všechno záleží na morálním hodnocení dané komunity.

Nejnovější renesance čarodějnic se spojuje s rostoucí fascinací astrologií, krystaly a Tarotem. Stejně jako magie využívají nekonvenčních druhů síly ve svůj prospěch. 

Moderní čarodějnictví

V současnosti s čarodějnictvím souvisí kult Wicca. Vznikl v polovině 20. století a navazuje na stará pohanská náboženství, zejména keltské, antické a germánské. Jde o nejznámější a nejpopulárnější moderní formu čarodějnictví. Příznivci tohoto hnutí odmítají tradiční dělení magie na bílou a černou, řídí se zásadou: “Čiň co chceš, pokud nikomu neškodíš”. Věří totiž, že vše co konáme se nám vrátí třikrát. Pokud tedy využijí kouzla v něčí neprospěch, trestem jim mohou být noční můry, deprese či psychické nemoci. O Wiccanech je známo, že mezi sebe nepustí jen tak někoho, každý adept je prověřen zkouškou a někteří mohou čekat na zasvěcení i několik let. O tom, zda opravdu umí čarovat neexistují žádné záznamy.