2.10. 2014

Astrologie planet

>> Planety

Astrologie se zabývá především zkoumáním dějů a jevů ve vesmíru. Především pak pohybem planet, Slunce. Měsíce a jiných objektů a jejich vlivem na dění na Zemi. Název tohoto tradičního vědního oboru pochází z řeckých slov astron = hvězda a logos = slovo. 

Astrologie planet

Je důležité mít na paměti, že astrologie není věda deterministická. To znamená, že neříká, že se něco musí stát. Pouze popisuje sklony a tendence. Vysvětlením a pochopením dějů minulých a probíhajících můžeme předvídat ty budoucí. Také lze hodnotit vliv nebeských jevů na lidskou psychiku, i fyzické tělo a s tím spojené zdraví jednoho jedince, ale i obecně na dění a události ve světě.

Historie

Již od dávných věků se astrologie objevovala téměř ve všech kulturách. Byla vždy jistou reakcí lidí na pozorované přírodní jevy, jako například zatmění Slunce, které neznalé vždy děsily.

Už Aristoteles ve své době pojmenoval model vesmíru, který se udržel až do starověku. Kvůli křesťanské metodice pak byla astrologie v jistých oblastech brána jako nepřítel. Nový velký rozvoj pak zažila až za italské renesance. Za zmínku také stojí 2 velikáni, kteří se tomuto oboru věnovali, a to Zikmund Freud a C. G. Jung.

Aspekty planet a konjunkce

Aspekty jsou jedním z nejdůležitějších faktorů při výkladu horoskopu. O co vlastně jde? Aspekt si můžeme představit jako úhel, který svírá dvojce planet se Zemí, přičemž Země je vždy vrcholem. 

Ty z úhlů, které jsou dělitelné třemi, šestí, nebo dvanácti se obvykle považují za kladné aspekty. Naopak ty, které jsou dělitelné čtyřmi či osmi, jsou považovány za negativní. Právě toto dělení je z hlediska astrologie velmi důležité.

Speciální případ, kdy spolu dvě planety svírají vůči Zemi nulový úhel, nazýváme konjunkcí. Za ideální aspekt pak považujeme takový úhel, který je bez odchylek je tudíž přesný. Pro ideální konjunkci tedy platí přesná nula a například úhel kvadratury by měl být 90 stupňů, i když běžně se pohybuje mezi 85 až 95 stupni.

Slunce

Slunce jako střed naší planetární soustavy, je zdrojem energie, světla a tudíž i života. Tato hvězda je pozitivním signifikátorem sebevědomí, ale i štědrosti a pohostinnosti. Negativně signuje rozmařilost či pýchu. Je také vládcem denní doby a znamení Lva. Vypovídá také o našem vztahu s otcem, a jak moc vyjadřujeme či potlačujeme svou mužskou stránku.

Měsíc

Měsíc vládne noci a také znamení Raka.  Je to přirozená družice Země, která svými cykly ovlivňuje místní dění.  V pozitivním smyslu signuje popularitu osoby, nejvíce pak ty povolání, které pracují s lidmi – lékaře, psychology, herce. Negativně pak třeba policisty či poslíčky. Měsíc se odráží hlavně v našem dětství, rodině a vztahu k matce.

Merkur

Tato planeta, která je Slunci nejbližší, vládne znamení Panny a znamení Blížence. Působí na intelekt, jazyk a lidskou komunikaci. Merkur zprostředkuje most mezi vědomím a nevědomím. Signuje cokoliv, co se týká komunikace. Tedy i orgány – jazyk, minické svaly, hlasivky. Merkur je symbolem našich vztahů se sourozenci a ostatními členy rodiny.

Venuše

Venuše ovlivňuje znamení Vah a znamení Býka. Tato planeta představuje především lásku a vztahy. Obecně symbolizuje vše krásné. Nejvýznamněji signuje oblast zdraví – odpovídá za celou páteřní oblast, ale také správnou průchodnost cévní soustavy. Ovlivňuje nás i  v oblasti našeho přístupu k penězům a majetku.

Mars

V horoskopu je zástupcem fyzické energie, síly a vůle a je to vládce znamení Berana a Štíra. Jeli-li takto planeta silně postavena, často působí neklidně, až hádavě. Mars je signifikátorem prosazením sama sebe. Podporuje odvahu i vlastní iniciativu. Je to rovněž symbol sexuální energie a vztahu k opačnému pohlaví.

Jupiter

Tento vládce znamení Ryb a znamení Střelce nejvíce vypovídá o oblasti života. Je to ochranářská a blahodárná planeta, má pozitivní vliv na pokrok. Signuje především události. Zajišťuje nám velké štěstí při signaci osudu. V negativním postavení však může působit na hazard a gamblerství.

Saturn

Je-li Saturn v horoskopu silně prosazen, člověk je vážný, až konzervativní. Planeta nejvíce působí na znamení Vodnáře a znamení Kozoroha. Působí rovněž jako signifikátor osudu, ovšem spíše ze společenského hlediska a autority. Udává nám náš vztah ke kariéře a zkušenostem které jsou důležité k osobnostnímu růstu.

Uran

Uran rovněž vládne znamení Vodnáře.  Byl objeven relativně nedávno, až v roce 1781, proto je nyní také symbolem osvícení a intelektu. Jako signifikátor osob zastupuje především vynálezce, reformátory, či také lidi zabývající se prací s elektřinou. Uran vypovídá o našem vztahu k experimentování, originalitě a nápaditosti.

Neptun

Objeven byl až v roce 1846 a charakterem své energie bývá Neptun často přisuzován znamení Ryb. Působí na fantazii či dokonce paranormální jevy, což může způsobovat problémy při jeho negativním postavení. Signuje například činy a události. Projevuje se v našem postoji k touhám, ať už se jedná o svět romantiky, či hudby nebo módy a tom, jestli si tyto příležitosti upíráme.