1.10. 2015

Astrologie a vztahy

Jak je známo, astrologie je vědní obor zabývající se popisováním a vysvětlováním dějů ve Vesmíru. Česky se této vědě někdy říká také „hvězdopravectví“, což nám může mnohé napovědět. Zkoumá především vtah Země (a života odehrávajícího se na ní) k ostatním planetám či jiným nebeským tělesům vyskytujících se v sluneční soustavě.

Astrologie a vztahy

Častým objektem zájmu astrologie bývá například Měsíc, a s ním související přírodní jevy (například slapové, tzn. příliv a odliv), ale také jeho vliv na lidskou psychiku a vztahy.

Pokud jde o samotné vztahy, tato kapitola je poněkud komplexnější. Existuje totiž velké množství faktorů, kterými jsou lidské vztahy – ať už partnerské, přátelské nebo ty na pracovišti – ovlivňovány. Je tudíž jasné, že samotná astrologie je nedokáže definovat. Umí však z postavení planet a dalších aspektů určit jejich předpoklady. Pomocí hvězd a horoskopu tak můžeme určit například tendence vztahů dvou lidí a jejich perspektivu do budoucna, pokud známe jejich znamení zvěrokruhu. Například pokud je Venuše v negativním aspektu, Býci mívají tendenci k agresivitě, proto může být v tomto období těžké s nimi vyjít.

Jeden z největších činitelů, které ovlivňují naše vztahy, je genetika. Ať chceme nebo ne, jisté informace máme ve svých genech zakódovány. Tyto informace ovlivňují nejen naši tělesnou stavbu, ale také naše chování. Evoluční vývoj pak zodpovídá za jistý nastavený model moderních vztahů (i když dříve tomu tak nebylo) a pokud kvůli nejrůznějším okolnostem se vztah od tohoto modelu odchyluje, ani jeden ze zúčastněných v něm nemůže být spokojen. Prakticky to znamená to, že jedná v nesouladu se svými genetickými informacemi.

Zde pak může sehrát svou roli astrologie, která jedincům skrze horoskopy může zprostředkovat návod či radu, jak se chovat v konkrétních situacích tak, aby vztahy byly harmonické. Horoskop vám také pomůže pochopit základní principy jak odhadovat ostatní na základě jejich předurčení podle postavení planet a vybrat si tak vhodného partnera. Nejdříve je ale třeba srovnat si vlastní psychiku. Stanovit si vlastní cíle, které vás uspokojí a pozitivně se na ně naladit. Pokud nejste sami šťastní, nemohou být šťastní ale lidé kolem vás.

Co říci závěrem. Abyste žili v harmonických vztazích a dokázali tak využít každou šanci, která se vám naskytne, musíte znát principy toho, co chcete změnit a čeho chcete dosáhnout. A právě k tomu Vám může dopomoci astrologie.

Další informace ze světa partnerského horoskopu můžete také získat v naší sekci Partnerský horoskop. Zjistíte, jak si na tom stojíte v kombinaci s ostatními znameními zvěrokruhu. Kdo by pro vás mohl být ten pravý, a s kým naopak příliš harmonický vztah mít nemůžete.