15.10. 2022

Alchymie

Co je to alchymie?

Alchymie

Alchymie je starověký obor poznání. Kombinují se v ní aspekty přírodních věd jako je chemie a fyzika a filozofie, vychází však i z astrologie a magie. Tento obor poznání je v mnoha aspektech v rozporu s moderní vědou, částečně proto, že alchymie, i přes její často vědecké postupy, má značný přesah do spirituálního světa. Na příklad alchymie pracuje s předpokladem, že všechno kolem nás obsahuje univerzální spirit a je jeho součástí.

Obecně bychom mohli říct, že alchymisti pracovali především s první úrovní bytí, to je úroveň, která zahrnuje kameny, minerály a kovy. Alchymisté považují kovy za živé bytosti a zároveň věří, že neušlechtilé kovy jsou pouze méně spirituální forma ušlechtilých kovů. Cíl většiny středověkých alchymistů byla tak přeměna neušlechtilých kovů ve zlato. Alchymie se zabývala zdokonalením nejen přírody, ale i člověka, kdy zdokonalení člověka mělo být dosažena vytvořením kamene mudrců. Vytvoření kamene mudrců se říká Magnum opus alchymie, velké dílo alchymie.

Elementy a symboly alchymie

Alchymie je založena na Aristotelově teorii, která říká, že existují čtyři elementy (oheň, voda, vzduch a země), které se kombinují nespočetnými způsoby, aby vytvořily vše, co je na planetě Zemi. Ke každému ze čtyř elementů jsou přiřazeny určité kvality:
oheň (????) - horký a suchý, reprezentuje princip života, akce a pohybu,
voda (????) - vlhká a studená, reprezentuje proces transformace a očisty,
země (????) - suchá a studená, reprezentuje uzemnění, stabilitu a vyzrálost,
vzduch (????) - horký a vlhký, reprezentuje začátek, změnu a také inteligenci.

Dále existují tři principy alchymie, ze kterých je veškerá hmota složena, tyto principy jsou: sal (sůl, ????) reprezentuje tělo a princip tuhosti a stálosti,
merkur (rtuť, ☿) reprezentuje ducha a je to princip tavitelnosti a nestálost,
sulfur (síra, ????) reprezentuje duši a je to princip hořlavost.
Alchymisté také věřili, že všechny kovy jsou složeny z merkuru a sulfuru, kdy zlato je nejvíce vyvážená kombinace jejich nejčistších forem.

Alchymie začal mizet s příchodem moderní vědy. I přesto, že některé její předpoklady se ukázaly jako mylné a některé jsou v rozporu s moderním pojetí světa, alchymie dala základ dnešní chemii a dodnes inspiruje a je studována lidmi po celém světě.