15.4. 2023

Védská astrologie

Védská astrologie má původ v indických Védách, tisíce let starých posvátných spisech. V minulosti se používala k určení správných dat pro vykonání obětin a rituálů. Postupem času se personalizovala a lidé studovali pohyby planet ve snaze pochopit vlastní osud.

Védská astrologie

Stejně jako v západní astrologii, obsahuje dvanáct, v podstatě stejných znamení. Rozdíl je však v datech, a to markantní. Například z temperamentních Beranů se mohou stát citlivé Ryby, což je způsobeno použitím odlišného systému - my používáme tropický kalendář, zatímco védská astrologie siderický.

Úzká spojitost s hinduistickou filozofií ovlivnila i výklad horoskopů, které jsou spíše založeny na individuální karmě a dharmě, neboli životní cestě.

Západní astrologie se více soustředí na Slunce, zatímco védská přidává větší váhu Měsíci. Důkazem jsou tzv. “měsíční domy”, které jsou pojmenovány po manželkách boha Měsíce, což nás přivádí ke skutečnosti, že vesmírná tělesa jsou zároveň vnímána jako božstva. V celku je jich devět a jsou jimi Slunce, Měsíc, Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn, Ráhu a Kétu. Devítka je velmi důležitá a přidáním dalšího tělesa by zničilo celý systém védských predikcí. Proto jsou planety Uran, Neptun a Pluto zcela vynechány.

Védská astrologie hojně využívá měsíčních uzlů. Jsou jimi Ráhu (dračí hlava) a Kétu (dračí ocas). Ráhu představuje materialismus, strach, nespokojenost a zmatek. Tento silný bojovník může přinést moc a úspěch ale také bezohlednost a násilí. Kétu je spojován s osamělostí a únikem z reality. Je proto bezcílný a přináší chaos a chmurné nálady. Pokud je postaven příznivě, působí na náš soucit k druhým.

Hluboce zakořeněná tradice védské astrologie v kultuře ovlivňuje i důležitá životní rozhodnutí, jakými jsou kariéra, svatba nebo určí kdy začít podnikat.

Tento systém je používán již tisíce let a pomáhá k lepšímu pochopení lidských duší. Vysvětluje individuální karmický stav a působení tranzitů nebeských těles. Může poukázat na skryté vlohy a poskytnou vhled do budoucích událostí, ale také do nejzazších koutů lidské osobnosti.