15.7. 2021

UFO

UFO je už po desetiletí aktuálním a věčně diskutovaným tématem. Každý z nás si jistě už položil otázku, zda jsme ve vesmíru sami. Přestože věda dělá obrovské pokroky a malými krůčky se posouváme dál na pomyslné “poznávací cestě vesmírem”, stále je to jen zlomek z obrovského celku, který nás obklopuje.

UFO

Existují různé teorie o tom, jak by tajemné bytosti z jiného světa vypadaly. Dokonce bychom našli i fotografie, bohužel však není jistá jejich autentičnost. Jisté je to, že čím víc by toho s námi onen neznámý druh měl společného, tím větší je pravděpodobnost, že nás kontaktují, nebo navštíví Zemi, pokud budou moci. Uhlíkové formy života by se pravděpodobně zajímaly o planety vhodné pro život založený na uhlíku, kyslíkové o planety, kde je kyslíková atmosféra a určitě existuje mnoho dalších variant. 

Jedním z předpokladů toho, aby nás mimozemské civilizace našli je to, že budou minimálně stejně tak inteligentní a vyspělí jako my. Znepokojivé na tom je, že pokud bychom se řídili příkladem ze Země, vyšším intelektem vynikají predátoři, jelikož pronásledování a lov vyžadují taktiku. Důvodem pro návštěvu naší planety ale může být také studium. 

Pro ostatní obyvatele vesmíru jsme snadno dohledatelní pomocí radiových signálů. Komerční vysílání na Zemi funguje již přes 100 let, což znamená, že kdokoli ve vzdálenosti 200 světelných let by mohl naše signály zachytit a navázat komunikaci. Lidé nezachytili takový signál od nikoho jiného, což může znamenat dvě věci. Buď v této vzdálenosti nikdo kromě nás neexistuje, nebo jsou technicky pokročilejší a využívají jiné prostředky než rádiové vlny.

Jednou z nejznámějších osobností, které údajně přišly do kontaktu s něčím z jiného světa je Bob Lazar. Údajně pracoval nedaleko Oblasti 51 na výzkumu kosmického plavidla. Americká vláda popřela veškerá jeho tvrzení, avšak o pár let později se ukázalo, že na základně ve zmíněné oblasti opravdu pracoval. Lazar tvrdí, že při své práci narazil na vládní dokumenty, dokazující komunikaci lidstva s mimozemskými bytostmi napříč historií. Bohužel však toto tvrzení není schopen podložit důkazy.

V minulosti bylo bráno za samozřejmost, že jsme ve vesmíru sami. Lidstvo se považovalo za vrchol evoluce a jediné, v co člověk věřil, že jej převyšuje, byl Bůh a andělé. V současnosti, kdy existuje nespočet sci-fi filmů a konspiračních teorií na toto téma, mnoho lidí věří, že inteligentní život mimo naši planetu opravdu existuje. Zatím si tyto mimozemské entity můžeme představovat každý podle sebe, jejich reálná podoba a podstata nám možná zůstane nejasná navždy.