8.3. 2019

Retrográdní Merkur - kdy ho očekávat a na co se připravit?

Mezi astrology ne zrovna oblíbená událost - retrográdní fáze Merkuru - započal již 6. března a potrvá až do 28. března. Často se také označuje jako zpětný pohyb Merkuru, jelikož se nám v tuto dobu může zdát, že po obloze couvá. Jedná se však o optický klam, který je zapříčiněn tím, že se Merkur pohybuje po kratší oběžné dráze než Země. Tento jev budeme letos pozorovat ještě dvakrát, a to od 8. do 31. července a od 31. října do 19. listopadu.

Merkur je spojen s veškerou naší komunikací, přemýšlením, ale také například cestováním. Proto má jeho retrográdní fáze výrazný dopad na život každého z nás - bohužel v negativním smyslu. Během ní totiž Merkur vytváří turbulence, kvůli kterým pak máme problémy komunikovat se svým okolím. V tu dobu se tedy nedoporučuje začínat nové projekty, vztahy ani přátelství. Místo toho vyčkejte a využijte tento čas k tomu, abyste se ohlédli za uplynulými měsíci vašeho života a podle toho naplánovali další kroky.