20.7. 2022

Lví brána

Lví Brána je energetický portál, který se každoročně otevírá v období lva mezi 26. 7. a 12.8. a jeho energie vrcholí 8.8.. Je to období, kdy se hvězda Sirius, Slunce a pás Orion dostává do jedné přímky se Zemí, navíc tato přímka je v jedné linii s třemi pyramidami v Gíze. Hvězda Sirius je známá jako spirituální Slunce a během tohoto portálu proudí směrem k Zemi velmi silná energie, která aktivuje lidské DNA a pomáhá zvýšit vibrace všech lidí na planetě. Je to ideální doba k oproštění se od minulosti, k měnění starých vzorců přesvědčení a k celkovému upgradu ať už na praktické či spirituální úrovni. Pokud je tedy něco, s čím ve vašem životě nejste spokojeni, nyní přichází ideální doba ke změně.

Lví brána