1.3. 2018

Indiánský horoskop

Indiánský horoskop je založený na jiném principu, než jsme zvyklí – přisuzuje lidem vlastnosti zvířat. Vychází totiž z velké úcty k přírodě. Ukazuje nám, které viditelné (ale i skryté) vlastnosti jsme dostali v den narození do vínku, a které si tak celý život poneseme s sebou. Indiánský horoskop se podobně jako ten náš dělí na dvanáct částí, tedy na dvanáct totemů v podobě zvířat. Podle data narození zjistíte, se kterým druhem se můžete ztotožnit.

Indiánský horoskop

Sokol (21. 3. – 19. 4.)

V legendách a pověstech Sokol vždy symbolizoval moc, nebe, důstojnost a ušlechtilost.

Lidé narozeni v Sokolovi jsou stateční a mají výborné pozorovací schopnosti. Vyžít umí také své tvořivosti a moudrosti. Nejen proto z nich bývají rození vůdci, které ostatní podvědomě následují. Tito jedinci však jen velmi těžko přistupují ke kompromisu. Chtějí-li něčeho dosáhnout, nebojí se překážek a chtějí to ihned. Problém tak může nastat, pokud narazí na stejně autoritativního člověka.

Bobr (20. 4. – 20. 5.)

Indiáni věřili, že bobři musí mít magické schopnosti. Jak by jinak bylo možné, že byli tak dokonalí a precizní ve svém stavitelském umu.

Jedinci, kteří se narodili v totemu Bobra, bývají činorodí a bystří, ale také laskaví. Spokojení jsou ve známém okolí. Zde se totiž cítí v bezpečí. V kariéře jsou pracovití, vytrvalí, neuhýbají z cesty, kterou se vydali. Problémy mohou nastat v případě, že je Bobr něčím příliš zaujatý. V takových chvílích přestává vnímat své okolí.

Jelen (21. 5. – 20. 6.)

Tento Pán lesů býval vždy v legendách posvátným zvířetem. Je především představitelem životní síly, moudrosti a vznešenosti.

Lidé z totemu Jelena jsou stejně tak vznešení, ale také jemní a citliví. A co je nejdůležitější – Jelen dokáže stejným dílem jak brát, tak také dávat. Snadno se seznamují a své okolí okouzlí. To bohužel někdy vede až k samolibosti a povrchnosti ve vztazích. Na druhé straně jeho výborné komunikační schopnosti ho předurčují k tomu, aby byl skvělým diplomatem.

Datel (21. 6. – 21. 7.)

Datel byl pro indiány symbolem lásky, pokory a obětavosti. Podle pověstí to byl mocný léčitel.

Člověk, který sebou nese vlastnosti Datla, bývá velmi věrným a oddaným přítelem. Je totiž velmi vnímavý a soucitný. Pomáhá s neobyčejnou trpělivostí, mnohokrát však i na úkor sebe sama. Ve vztazích může být pro partnera přehnaná pečlivost v některých případech spíše nežádoucí. Datel si však nemůže pomoci, je unášen především citem.

Losos (22. 7. – 21. 8.)

Losos je v přírodě velkým bojovníkem. To samé si indiáni myslí o lidech zrozených v tomto totemu.

Tito jedinci ctí moudrost. Disponují velkým kouzlem osobnosti, což u ostatních budí důvěru a sympatie. Mají obrovské sebevědomí a jsou tak přirozenými vůdci. Žijí naplno, a také své vztahy prožívají velmi intenzivně. Upřímnosti si váží nadevše. Pokud narazí na nepoctivost nebo nefér hru, následuje rychlý konec.

Medvěd (22. 8. – 21. 9.)

Pro indiány je Medvěd tím nejvíce posvátným zvířetem, je to Strážce lesů. Je symbolem obrovské síly a neohroženosti.

Jedince narozeného v tomto totemu zřejmě nepoznáte na první pohled. Nedává najevo, co dostal do vínku. Pokud se však dostane do nesnází, jeho skrytá síla se probudí. Na druhou stranu však tato kvalita často bývá doprovázena tvrdohlavostí. Medvědi bývají také velmi trpěliví, proto se z nich mohou stát skvělí učitelé.

Havran (22. 9. – 22. 10.)

Havran, na rozdíl od jiných ptáků, je velmi čistotný a nikdy nepřenáší nemoci. Zřejmě i proto mu byly přisuzovány léčitelské schopnosti.

Tito lidé jsou velmi vyrovnaní. Jejich život často bývá samotářský, ve vhodné chvíli se však projeví jejich společenské vlohy. Havrani nikam nespěchají, svou odpověď si raději promyslí. Rádi cestují, a je možné, že se v cizině i usadí. Mají odpor ke všemu, co omezuje jejich svobodu.

Had (23. 10. – 22. 11.)

Had je pro indiánskou kulturu symbolem velké moudrosti a intuice, s až nadpřirozenými schopnostmi.

Jedinci, kteří se narodili v totemu Hada, jsou upřímní a přímí. Materiální hodnoty jim příliš neříkají, stejně tak neznají kompromisy nebo výmluvy. Vidí jenom dva protipóly (například dobro a zlo) a nic mezi tím. Tito lidé jsou také velmi vytrvalí v cestě za svým cílem. Někdy však mívají sklony k náladovosti.

Sova (23. 11. – 21. 12.)

Sova dokáže být velmi tajemná. Na jedné straně je symbolem moudrosti a dobra, na druhé straně je spojována s neštěstím.

Lidé v totemu Sovy jsou otevření všemu novému, jsou féroví a mají silnou vůli. Často se tito jedinci dokáží obětovat pro své blízké i na úkor osobního štěstí. Dokáží zachovat tajemství, proto se na ně jejich okolí často obrací s důvěrou. Osobní život Sovy ale naopak bývá často neuspořádaný, a nevyhne se ani starostem v lásce. Jejím nedostatkem bývá také pýcha.

Husa (22. 12. – 19. 1.)

V indiánských legendách či pověstech je Husa symbolem energie, píle a ctižádosti.

Stejné vlastnosti dostali do vínku také lidé narození v totemu Husy. Dokáží své okolí překvapit svým odhodláním a silou. Takoví jedinci jsou úspěšnými sportovci, ale i obchodníky. Jejich nevýhoda je však v těžkopádnosti. Často nedokáží příliš efektivně reagovat na spontánní události a rychle se rozhodovat. Bývají také citově spíše uzavření.

Vydra (20. 1. – 18. 2.)

Vydra je indiány považována za symbol něčeho nového, změny k lepšímu a naděje.

Totem Vydry přináší jeho zrozencům elán, životní sílu a pracovitost. Překážky takové jedince nezastraší, jsou pro ně naopak příležitostí nebo výzvou. Zachovávají si i smysl pro humor v každé situaci, jsou tak ideálními společníky i do nepohody. Ve vztazích má Vydra však velkou nevýhodu – nesnese křivdu, navíc má sklony k žárlivosti.

Vlk (19. 2. – 20. 3.)

Ač například v pohádkách byl Vlk často spojován se znamením zla, v indiánské mytologii je naopak velmi posvátným zvířetem.

Zrozenci tohoto totemu jsou na první pohled jemní, až plaší lidé. Jsou citově založení a velký význam přikládají lásce. V rozkvětu je každý Vlk laskavý, štědrý, ale také vášnivý. Pokud se však setká s odmítnutím, velmi trpí a dokáže se v některých případech i mstít. Před nepříznivými vlivy okolí se často chrání tak, že se uchylují do vlastního světa fantazie.