28.3. 2016

Hadonoš

Pokud jste se narodili v první polovině prosince, popř. znáte někoho, zbystřete! Na své si přijdou i ti z vás, kteří se o astrologii zajímáte, bez ohledu na den vašeho narození. Obzvláště pokud chcete vysvětlit některé nepřesnosti v obecných charakteristikách jednotlivých znamení.

Hadonoš

Tajemné souhvězdí Hadonoše

Hadonoš je souhvězdí, které se nachází mezi souhvězdím Štíra a Střelce. Slunce jím reálně prochází v době od 1.12. do 18.12. Zejména Střelci teď možná budou namítat, že tohle období patří jim, ale snad se v tomto článku mnohé objasní až se Hadonošovi podíváme blíže na zoubek.

Už naši slovanští předci, ale také hinduisté či zoroastérové v dávných dobách věděli, že Slunce prochází i tímto souhvězdím. Věřili rovněž tomu, že v tomto období se lidé mohou spolehnout jen sami na sebe, poněvadž jsou bohové tzv. hluší k jejich modlitbám. Doba, kdy Slunce prochází Hadonošem je prý časem zatěžkávacích zkoušek a duchovního znovuzrození. Spojuje nás s vesmírem a jinými světy. Hadonoš převádí energii zodiakálního kola spíše do spirály, což místo chození v uzavřeném kruhu umožňuje volný přístup na novou cestu vývoje.

Naše zeměkoule podléhá jevu zvanému precesní pohyb, jehož důsledkem je nepatrné posouvání zemské osy, což má mimo jiné vliv i na určování astrologických znamení. Od doby, kdy starověcí babylóňané definovali 12 znamení zvěrokruhu, se dění na obloze trochu změnilo a došlo tudíž k mírnému posunu horoskopického kola. Proto býváme často ovlivněni působením předchozího znamení. Tyto fakta více rozebíráme v přehledu znamení zvěrokruhu.

Hadonoš – třinácté znamení zvěrokruhu

Sami si ale zařadit Hadonoše do zvěrokruhu můžeme, pokud ho budeme moci charakterizovat. Pokud bychom měli čerpat z mytologie, Hadonoš bývá nejčastěji připodobňován k řeckému léčiteli Asklépiovi, jenž uměl léčit všechny choroby i křísit mrtvé. Had mu prý pomáhal hledat léčivé byliny. Legenda o Asklépiovi je velmi podobná příběhu o zrození Krišny a v jiných zdrojích je Hadonoš spojován s egyptským Imhotepem.

Jako všech 12 astrologickcý znamení má i Hadonoš (zvaný též Serpentarius či Ophiuchus) svoji značku. Vypadá jako písmeno U překryté vlnovkou. Má však znázorňovat muže, který v rukou drží Hada. Z pozemského pohledu to vypadá, jakoby Hadonoš rozděloval Hada na dvě části – hlavu a ocas. Občas se také používá symbol, který zobrazuje hada ovinutého kolem hole.

Období, kdy Slunci vládne Hadonoš, spadá do šestitýdenního cyklu, v němž se rodí lidé s velkým energetickým potenciálem či silnou intuicí. Často se z nich rekrutují psychologové, léčitelé nebo mystikové. Někteří z nich jsou přímo povoláni činit dobro na naší planetě, ti zbývající konají zpravidla pravý opak. Nic mezi tím. Hadonoši jsou totiž ztělesněním extrému. Jedněm přinášejí štěstí a radost (např. Satja Sáí Bába), jiným neštěstí a chmury (Augusto Pinochet). Jsou buď velmi silní nebo extrémně slabí, chovají se buď velmi moudře nebo úplně hloupě.

Ne každý z nich umí využít svůj dar. Často musí spálit vše staré za sebou, aby znovu mohli povstat jako Fénix z popela a stát se jiným člověkem. Táhnou svým životem řadu nevysvětlitelných událostí, kterým se nemohou vyhnout. Dalo by se říci, že jsou rukojmími svého osudu. Mají poměrně malý vliv na události ve svých životech, protože mnohé jim je určeno. Nikoli jako trest, ale jako příležitost k naučení se spousty nový věcí, aby se mohli rozvíjet a stát se lepšími. Jako jedni z mála znamení si skutečně užívají života plnými doušky a milují cestování a dobrodružství. V nebezpečných, případně život ohrožujících situacích, jsou to zpravidla oni, kdo vyváznou bez škrábanců či jako zázrakem přežijí. Oplývají totiž schopností umět se spolehnout pouze na sebe.

Nejčastěji jsou to Hadonoši, kdo žijí dvojím životem. Mohou mít několik rodin v různých městech, pohybují se v mnoha často se zcela neslučujících sociálních skupinách apod.

S lidmi narozenými v první polovině prosince není radno se hádat. Jsou totiž schopni mimořádně bouřlivých reakcí, popřípadě msty. Ne proto, že by byli zlí, ale proto, že těžko odpouštějí druhým jejich nepřátelský postoj. Na životní události reagují buď zlem nebo dobrem. Žádnou neurčitou vlažností. Mají dar umět opustit nebo se vzdát něčeho úžasného co vytvořili, ale paradoxně nejsou schopni vzdát se věcí či vztahů, které již dávno nefungují – a to jen ze zvyku. Snadno se tak stávají otroky svých návyků. Jejich život je bojištěm, na kterém však jako jedni z mála dokážou v pohodě žít. Nemohou jen tak stát a odpočívat. A pokud snad ano, vydávají se tím na cestu proti sobě samému. Pak přijde nevyhnutelný kolaps událostí, který je znovu nakopne k tomu, aby pokračovali opět kupředu.

Každý rok na podzim příroda umírá, aby se mohla znovu narodit – to je Hadonoš.

Kdy a kde lze na nebi Hadonoše nejlépe vidět?

Ze severní polokoule je souhvězdí Hadonoše nejlépe k vidění v létě. Koncem července a začátkem srpna se nachází při setmění vysoko na jižní obloze. Na jižní polokouli je nejoptimálnějším obdobím k pozorování zima. Nejjasnější hvězdou tohoto souhvězdí je Ras Alhague aneb „hlava Hadonoše“ a za zmínku také stojí fakt, že severovýchodní a jižní částí Hadonoše prochází mléčná dráha.

Zařadit či nezařadit Hadonoše do zvěrokruhu?

Existují dva tábory, jak už tomu koneckonců u takových situací většinou bývá. Jedni tvrdí, že Hadonoš není znamení zvěrokruhu, ale pouze souhvězdí, tudíž nemá se současnou a starověkou astrologií nic společného. Druzí se snaží dokázat pravý opak, poněvadž díky zařazení souhvězdí do astrologického kola a úpravě dat, kdy Slunce jednotlivými znameními skutečně prochází, by si mohla astrologie jako taková napravit reputaci.

Natálie Dobrovolná