31.7. 2016

Domy v astrologii

Přínos Astrologických domů pro horoskop je sice často diskutabilní, avšak každý astrolog se neubrání jejich používání. Během vývoje astrologie také vzniklo hned několik systémů domů (Placidus, Koch a Regiomontanus, nebo i systém solárních domů), z nichž některé se využívají až dodnes. Ač tyto systémy mezi sebou mají hned několik a ne zrovna malých rozdílů, na tom hlavním se vždy shodnou. Počet domů je vždy dvanáct a výchozím (tedy prvním) domem je vždy @Ascendent@ – ten v horoskopu leží na východě. Dvanáct domů tak dělí celý kruh horoskopu na dvanáct různě velkých úseků. Každý dům představuje určitou oblast života člověka. Ten, který je obsazen více planetami, je pro člověka důležitější než jiný, prázdný.

Domy v astrologii

Zde je přehled domů dle jednoho z nejpoužívanějších systémů Regiomontanus:

První dům – neboli vycházející, který přebírá znamení Ascendentu. Symbolizuje naši tělesnou osobnost, odlišuje nás od lidí narozených ve stejný den (protože se narodili v jiném čase). Ovlivňuje naši identitu, to jak se projevujeme navenek a jak působíme na druhé, ale například i náš vzhled

Druhý dům – symbolizuje materiální hodnoty obecně. To jak pohlížíme na osobní majetek a zabezpečení, nebo na blahobyt. Ovlivňuje například i naše utrácení, ale také to jak si ceníme druhých a sami sebe. Projevuje se také v našem vztahu k přírodě, či navazování vztahů.

Třetí dům – je symbolem vzdělání a komunikace. Dotýká se našich duševních schopností, myšlení a navazování kontaktů s okolím. Ovlivňuje také náš vztah k cestování, nebo obecně cestám (například za poznáním). Díky tomuto domu máme smysl pro dobrodružství a dobře se družíme v kolektivu.

Čtvrtý dům – představuje náš domov nebo kořeny. Zkrátka místo, kde se cítíme bezpečně a sví. Nemusí nutně symbolizovat dům nebo nějakou stavbu, může symbolizovat například také člověka, se kterým takové emoce zažíváme, se kterým je nám dobře. Spojení má také s majetkem nebo s rodiči.

Pátý dům – symbolizuje schopnost sebe-vyjadřování a tvořivost. Představuje jakýsi náš impuls zvěčnit svou existenci a zanechat po sobě něco na světe. Patří sem například koníčky, umělecké činnosti, ale také například děti. Ovlivňuje také vnímání sebe sama a snahu odlišit se od ostatních.

Šestý dům – je symbolem zaměstnání, povinností, ale také našeho zdraví. Ovlivňuje vztah k ostatním jedincům, obzvláště co se naší podřízenosti týče. Dotýká se každodenní praktických úkonů, vztahů na pracovišti. Projevuje se také v našemu postoji ke zdraví a například i schopnosti k něho pečovat.

Sedmý dům – neboli dům zapadajícího znamení, čili Descendent, symbolizuje osobní a důvěrné vztahy. Představuje především osoby, které jsou nám velmi blízké a to, jaké vztahy s nimi máme. Dotýká se také našeho společenského uvědomění, ale i schopnosti přizpůsobit se. Znamení v tomto domě pak představuje ideálního partnera, se kterým bychom se měli přitahovat.

Osmý dům – představuje uspokojení našich (i nejniternějších) potřeb. Velmi silně ovlivňuje naši psychologickou stránku. Pro tento dům jsou důležité příbuzenské vztahy, ale i majetek – a jeho vytváření. Často se také spojuje s okultismem, magií a fantazií.

Devátý dům – symbolizuje cestování, vzdělání a životní filozofii. Poukazuje na touhu člověka neustále se zlepšovat. Je to oblast dlouhodobých cílů, plánování a všeobecně budoucnosti. Patří sem také náboženství, církev a právo. Projevovat se bude také v zálibě v dobrodružství a společenské povaze.

Desátý dům – je symbolem naší kariéry, prestiže a reputace. Představuje touhu člověka získat svou identitu ve společnosti a stát se uznávanou autoritou. Zabývá se také zaměstnáním, našim místem v hierarchii a naší pověstí. Dotýká se také státních a jiných dalekosáhlých záležitostí.

Jedenáctý dům – je symbolem přátelství, společnosti a ideálů. Poukazuje na to, jak jsme schopni se začlenit, ale také naše přání, cíle a naděje. Do tohoto domu patří například i lidé se kterými se v životě setkáváme a kteří nám pomáhají, nebo svým konáním ovlivňují naše životní cesty.

Dvanáctý dům – symbolizuje podvědomí, emoce a tajemství. Je to oblast potíží a omezení. Dotýká se emocionálních problémů, nepravdy, a těžkostí, které v životě musíme překonávat. Dovoluje nám však také hledět na svět s odstupem. Vzdaluje nás od každodenního života a dává větší průchod fantazii.