1.4. 2020

Co jsou tarotové karty a jak fungují?

Tarotové karty jsou jednou z nejpopulárnějších metod věštění. I když na ně někdo nedá dopustit, jelikož jsou pro ně cenným vedením napříč zkouškami jejich životů, stále se tarotovému výkladu spousta lidí vysmívá. Ať už je to s jejich věrohodností jakkoliv, jedno je jisté - jejich historie sahá opravdu daleko. Co o nich víme?

Co jsou tarotové karty a jak fungují?

Odkud pocházejí?

Někteří praktikanti věří, že tarot pochází ze starověkého Egypta nebo židovského duchovního učení Kabbalah. Nicméně kvůli nedostatku důkazů je pravděpodobnější, že tyto karty vznikly až někdy v polovině 15. století, a to konkrétně v Itálii, kde se tehdy rozmohla hra s názvem tarocchini. Její princip spočíval v tom, že se hráčům náhodně rozdaly karty a ti pak na základě jejich tematických asociací psali básně.

Tarotové karty mohly také vzniknout ze hry podobné dnešnímu bridži. Umělci pro zámožné italské rodiny tvořili ručně malované karty, na kterých se běžně objevovaly symboly jako poháry, meče, mince a hole. Těmi karty disponují i dnes a dokonce i jejich počet zůstal, a to 78 kusů. Do dalších evropských zemí se karty dostaly až v polovině 18. století. Za hranice Itálie je dostali Romové, kteří je začali využívat pro věštění budoucnosti a postarali se o to, že je dnes zná skoro každý.

Jejich symbolika a rozložení

Jak jsme již zmínili, v tarotu nalezneme 78 karet rozdělených na velkou a malou arkánu. Ve velké arkáně se nachází 22 karet, které reprezentují důležité životní a spirituální lekce. Na malou arkánu pak zbývá 56 karet, které odrážejí zkoušky a strasti našeho každodenního života. Ty jsou dále rozdělené na 16 dvorních karet představujících osobnostní charakteristiky, kterými můžeme kdykoliv oplývat - jedná se o krále, královny, rytíře a pážata. Zbytek malé arkány tvoří 40 očíslovaných karet čtyř barev - hole, meče, poháry a pentakly. Ty reprezentují situace, se kterými na každodenní bázi potýkáme.

Jak fungují?

Tarotové karty nám pomáhají vizualizovat si příběhy našich životů. Jedná se o určité zrcadlo do našich duší a motivují nás k využití naší vnitřní moudrosti způsobem, který nás dovede k hlubším spojitostem. Každá ze 78 karet nám může odhalit spirituální lekce a posléze nás doprovázet na naší cestě. Aby byl výklad úspěšný, je potřeba se oprostit od jakýchkoliv očekávání - jen tak nám může být odhalena pravda ve své nejčistší podstatě.

Variant výkladů existuje nespočet - liší se jak zaměřením (např. na práci či vztahy), tak i počtem karet a tvarem, do kterého se budou vykládat. Pro začátečníky je ideální říct si v duchu konkrétní otázku a požádat tarot, aby vám ji zodpověděl nebo aby nastínil řešení dané situace. Poté můžete začít s vykládáním více karet v sofistikovanějších formách, tudíž třeba pět karet, kde bude každá představovat jiný aspekt vašeho života. Základní postupy najdete spolu s významem každé karty v knížce přiložené k balíčku.

Pokud plánujete karty vykládat pro někoho jiného (samozřejmě s jeho svolením), dostáváme se do sfér kolektivního vědomí. S trochou praxe budete schopni intuitivně přijímat nejrůznější zprávy a budete vědět, jak každému člověku pomoci s danou potíží.