1.2. 2021

Čínský Nový rok 2021

Čínský Nový rok, nebo také lunární Nový rok začíná později, než jsme zvyklí dle našeho kalendáře. Gregoriánský kalendář se řadí se mezi solární kalendáře a není vázaný na měsíční fáze, každý rok má pevně danou délku, s výjimkou přestupného roku. Oproti tomu datum čínského začátku roku je proměnlivé a kolísá mezi 21. lednem a 20. únorem. 

Čínský Nový rok 2021

Lunární Nový rok je určen astronomicky, nastává s druhým novým měsícem po zimním slunovratu a založený na pozorování měsíčních cyklů. Lunární kalendář je dost podobný našemu solárnímu, má také 12 měsíců, ale jen 354 dní. Rozdíl 11ti dní způsobuje posun čínského Nového roku o 11 dní dopředu. Proto v tomto kalendáři neexistují “zimní měsíce” nebo “letní měsíce”, každý měsíc se může ocitnout v libovolném ročním období.

V roce 2021 připadá začátek roku na 12. února a bude to rok kovového Buvola. Tento rok bude náročnější z hlediska kariéry, budou na vás kladeny větší nároky, ale po tvrdé práci vás nemine odměna. Dle čínského horoskopu je rok 2021 ideálním pro zdokonalování se ve všem. Bude to rok píle a pracovitosti. Měly by se vyřešit všechny problémy, které přinesl předešlý rok změn.