Čínský horoskop

Původ čínského horoskopu pramení z velmi známé legendy o Nefritovém císaři a dvanácti zvířatech. Legenda vypráví o velké hostině, pořádanou na počest všech bytostí a jejich jednotu a rovnost mezi sebou, na kterou císař pozval zástupce ze světa zvířat . Po slavnostním pokrmu se hostitel rozhodl, že své hosty obdaruje a každému zvířeti svěřil vládu nad jedním rokem.

Čínský horoskop

Přestože je pro čínský horoskop důležité datum narození, tak se čínská znamení vážou k jednotlivým rokům, nikoli k jednotlivým měsícům, jak to známe ze slunečních znamení astrologického  horoskopu. Čínská astrologie se zakládá na pěti živlech a to jsou oheň, dřevo, voda, země a kov. Tyto živly mají své významy a dále se pak kombinují se znameními čínského horoskopu.

Krysa 1900 1912 1924 1936 1948 1960 1972 1984 1996 2008
Buvol 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009
Tygr 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010
Zajíc 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011
Drak 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012
Had 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013
Kůň 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014
Koza 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015
Opice 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016
Kohout 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017
Pes 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018
Vepř 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019

Krysa-Povahou je inteligentní a vtipná. Za klidnou a veselou tváří se ale skrývá záměrně pěstovaná agresivita vytvářející neustálý zmatek a chaos. Lidé tohoto znamení jsou ovšem velmi komunikativní, bystří a jsou vždy ve střehu, proto jsou dobří stratégové a jejich velkou předností je rychle odhalit nepřítele. Proto také mají hodně známých ale o to méně skutečných přátel. Ke svým blízkým jsou velmi štědří. Lidé ve znamení krysy bývají ovšem taky příliš kritičtí, mají sklon k manipulaci s druhými ve svůj prospěch a když věci nejsou podle jejich představ, jsou kousaví a nervózní.

Buvol-Tito lidé se narodili ve znamení, pro které je typická zejména trpělivost, klid a také vytrvalost. Jsou velmi spolehliví a odhodlaní dodělat vše až do konce. Zakládají si na detailech a mohou být velcí pedanti, když se nepostupuje přesně podle jejich systému. Tito lidé jsou konzervativnější a lpí na rutině. Buvol je na druhou stranu až přehnaně hrdý a odmítající pomoc od druhých a dokáže se velmi rozzuřit. V těchto případech je nejlepší ustoupit. Nesnadno toleruje slabší a nerad odpouští.

Tygr-Povaha tygrů je především přiměřeně odvážná a troufalá. Tygři bývají plni života ale někdy jsou velmi nedisciplinovaní, těžko se přemáhají a neradi se podřizují. Vyžívají se v práci spojené s rizikem. Jsou velmi odvážní ale lehkomyslní, proto jejich činy nebývají promyšlené. Lidé v tomto znamení mohou být znamenití vůdci, důstojníci a ředitelé. Tygr často vyžaduje od druhých naprostou poslušnost, ale sám věří, že pravidla jsou stvořena k porušování. I přesto že je většinou samotář, dokáže být citlivý a je schopen lásky.

Zajíc-Jeho povaha je citlivá a intuitivní, bývá někdy nesmírně opatrný a zdrženlivý. Jeho předním zájmem je žít v pohodlí a celkovém klidu. Jeho velkou předností je jeho zdravý úsudek a rozum. Proto je velmi vnímavý a dokáže odhalit skrývané úmysly druhých. Těchto vlastností dokáže využít také tehdy, když potřebuje manipulovat s lidmi, aby dosáhl svého. Přestože se umí přetvařovat a lhát ku prospěchu svých zájmů, tak nesnáší spory a boj o moc. Okolí mu důvěřuje, protože z něj sálá dojem klidu a pokoje. Velmi mu záleží na jeho rodině, kterou zbožňuje a snaží se ji chránit. Ani v lásce a společenském životě nevyhledává žádné dobrodružství a snaží se žít mírumilovně.

Drak-Z lidí znamení Draka číší energie a síla. Jsou značně inteligentní s perspektivním uvažováním. Díky těmto vlastnostem může být Drak velmi úspěšný po pracovní stránce. Pro svůj talent většinou dosáhne svého cíle a dokončí věci, na kterých mu záleží. Je velmi otevřený a důvěřivý a proto se lehce nechá oklamat nebo strhnout k nerozvážnostem. Díky své prudkosti pak neuvážených činu lituje. V partnerských vztazích bývá Drak velmi milován, ale on sám lásku jen málo kdy opětuje.

Had-V zemích Asie jsou adi na rozdíl od zbytku světa velmi vážení a to díky svým mytologickým kladným vlastnostem, jako je moudrost a ostrovtip. Lidé tohoto znamení mají bystrý rozum a rádi filozofují. Pro svůj vysoce vyvinutý instinkt dokážou využít situace ke svému prospěchu a jsou schopni se protlačit na to správné místo. Vycítí také nebezpečí a díky tomu se mu daří vyhnout situacím, ze kterých by se pak horko těžko dostával zpět. Vyznačují se tím, že spoléhají pouze na vlastní smysly a pocity a nenechají si poradit, ovšem rádi podávají rady svým blízkým. V lásce bývají oddaní, ale také velmi žárliví. Muž Had je lovec a žena si je zase vědoma své přitažlivosti, proto často flirtuje mimo vztah a to přináší velké konflikty.

Kůň-Lidé narozeni v tomto znamení skrývají jistý potenciál a jsou spíše obratní než inteligentní. Všechny překážky života bez problémů zdolávají nebo z nich chytře vykličkují. Mají nadání pro komunikaci a jsou skvělými řečníky. Díky své mnohostrannosti dokážou mluvit opravdu o čemkoliv. Tito lidé díky své povaze, vůdčím schopnostem a píli mají úspěchy v pracovním životě, dokážou druhým lichotit a získávat si obdivovatele. Od svého okolí si neradi nechávají radit a někdy rychle ztrácí trpělivost, a proto nedokončí, co začali. Láska pro ně znamená téměř vše a díky ní jsou schopni zapomenout na celý svět.

Koza-Má velké umělecké nadání. Toto znamení vyjadřuje vkus a šarm. Člověk narozený v tomto znamení si potrpí na eleganci. Často bývá arogantní, ale za touto vlastností skrývá své slabé stránky. Koza bývá zmatkářka a nikdy není s ničím spokojena. Pro svůj pesimismus může mnoha lidem lézt na nervy, ale když chce, může se i zalíbit druhým. Je ráda středem pozornosti a ráda udílí rady ostatním. Lehce se přizpůsobí každé životní situaci a vydává se za skromnou bytost, přestože touží po úspěchu a bohatém sňatku, ale také po skutečných přátelích.

Opice-Její přední vlastností jsou inteligence a intelekt, je velmi sečtělá a nechybí jí rozum a originalita. Díky své paměti si uchová všechny své prožitky i mnoho dalších informací. Tento typ osob je velmi veselý až šibalský a ve všech ostatních budí kamarádský dojem. Ovšem ne každý je takový, jak na první pohled vypadá, za touto tváří se skrývá jistá taktika jak dosáhnout výhod a svých cílů. K dosažení svých plánů klidně jde nepoctivou cestou a nebojí se lhát. Zkrátka a dobře, opice jsou vynalézavé. Svým šarmem a radostí, která z nich přímo srší, si podmaní téměř každého. Tito lidé jsou vášnivě založeni, proto rychle vzplanou, ale také rychle vychladnou.

Kohout-Lidé tohoto znamení často hodně matou své okolí a ti co je neznají, mohou být jimi často zklamáni nebo raněni. Kohout totiž umí být jak dobrosrdečný, tak hodně kritický a svou kritiku rozhodně neskrývá. Kohout vždy řekne to, co má na jazyku, a následky a pocity jiných ho moc nezajímají. Zakládá si na svém egu, které je opravdu hodně velké. Proto se také nebojí experimentovat, co se týká zevnějšku. Jednoduše řečeno, prostě si věří. Tito lidé jsou velmi pilní, snaží se vždy udělat pro danou věc maximum. V lásce se musí o toho, koho miluje, opravdu snažit a ani peníze mu nepadají přímo do klína.

Pes-Říká se, že pes je nejlepším přítelem člověka. I lidé v tomto znamení mají opravdu ušlechtilé vlastnosti, jako jsou věrnost, čestnost, poctivost a loajalita. Pes je velmi dobrý společník a rád naslouchá druhým. Díky tomu je velmi oblíbený ve svém okolí. Někdy je na úkor sebe samého přespříliš obětavý. Tito lidé nejsou kariéristi ani nevyhledávají bohatství a výhody žádného typu. Jsou pokorní a v lásce velmi otevření, ale to se jim mnohdy nevyplácí.

Vepř-Mezi jeho přední vlastnosti patří ochota vždy pomoci a dobromyslnost. Toho může zneužívat jeho okolí. Vepř se nechá lehce oklamat pro svoji naivitu a důvěřivost vůči druhým. Jeho přehnaná upřímnost mu spíše škodí, než pomáhá k dobru. Ovšem není hloupý, je velmi inteligentní a přímo prahne po vědění. Ve společnosti je oblíbený, ale skutečných přátel má velmi málo. Ti ho zato provázejí celým jeho životem. Po pracovní stránce je velmi poctivý a pilný a na věcech které začal, pracuje bezmezně až do konce.