15.9. 2021

Andělská čísla

Pokud se odprostíme od klasického pojetí anděla definovaného církví, zjistíme, že slovo “anděl” pochází z hebrejštiny a znamená “posel”. Až v antickém Řecku se tento pojem začal spojovat s náboženstvím a církví. Jako poslové slouží andělé již po staletí. V minulosti varovali lidi před katastrofami, válkami či jinými důležitými událostmi. Snaží se lidem pomáhat. Připravit nás na nadcházející změnu, varovat před nebezpečím, poradit v těžkých situacích, nebo nás nasměrovat. 

Andělská čísla

Andělská čísla fungují jako univerzální komunikační prostředek mezi lidmi a anděly. Jsou to čísla, která nás obklopují. Nejčastěji jde o čas na hodinách, ale čísla se mohou objevit také například na neobvyklé poznávací značce projíždějícího auta nebo na účtence. Samozřejmě ne vždy, když uvidíte stejná čísla, tak půjde o znamení. Naslouchejte intuici a vnitřním pocitům. 

Každé číslo má svůj konkrétní význam samostatně, ve dvojici a také trojici. Pokud stejná čísla vídáte opakovaně, můžete si být jistí, že se k vám andělé snaží promlouvat. Co vám chtějí sdělit? To se dozvíte v následujících odstavcích. Připravili jsme si pro vás výčet těch nejdůležitějších andělských čísel.

Význam jednotlivých andělských čísel

111 nebo 1111- prostřednictvím tohoto čísla nás andělé nabádají, abychom si hlídali své myšlenky, jelikož právě těmi si tvoříme svou budoucnost. Znamená to urychlení transformace našich myšlenek do reality. Jinými slovy nás tím varují před negativním myšlením. 

222- tímto číslem andělé sdělují, že vše dobře dopadne. Neztrácejte víru a stůjte si za svým, vaše snaha bude zúročena.

333 je významné číslo, protože potvrzuje přítomnost andělů v danou chvíli a jejich sílu pomoci. Využijte toho a sdělte jim svá přání. 

444- toto číslo nás má podpořit v tom, co právě děláme. Je to ujištění, že jdeme správným směrem a musíme vytrvat pro dosažení našich cílů. Pokud tedy vídáte toto číslo, můžete být klidní, vše je v nejlepším pořádku.

555 je velmi silné číslo. Andělé vás varují, abyste nelpěli na své minulosti, protože si tím blokujete přísun nové energie a neposouváte se vpřed. Avizují přicházející změny, které budou důležité pro váš duševní vývoj. Nebraňte se jim, vše se děje pro vaše dobro.

666- tímto číslem vás andělé varují, abyste se přehnaně nesoustředili na materiální věci. Vaše myšlenky nejsou v harmonii, je třeba se více zaměřit na svou duchovní stránku a na té pracovat.

1212- znamená uzavření či dokončení.12 jako je měsíců v roce nebo jednotlivých znamení zvěrokruhu. Andělé tím říkají, že něco ve vašem životě skončí a něco nového začne.